Dobre praktyki 
Marketing terytorialny > Promocja > Komunikacja marketingowa samorządów

Serwis jest własnością Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
 
Start arrow Baza dobrych praktyk arrow Analiza SWOT Zamościa
 
 
 
  :: Main Menu
Menu serwisu
Start
O stronie...
Baza dobrych praktyk
e-biblioteka
Inspiracje
Konkursy
Twoja dobra praktyka
News
Funkcjonalne
Biuletyn
Pliki do pobrania
Linki
Szukaj
Napisz do nas
Mapa serwisu
-------------
 
 
Statystyki
web stats stat24.com

Analiza SWOT Zamościa PDF Drukuj E-mail

Analiza SWOT 66-tysięcznego Zamościa. Miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


ANALIZA SWOT: 

MOCNE STRONY  

 • Walory turystyczne miasta stanowiącego perłę europejskiego renesansu, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO   
 • Bogate tradycje historyczne miasta jako ośrodka politycznego, naukowego i handlowego
 • Wysoka pozycja w strukturze przestrzennej regionu

 • "Młodość" demograficzna mieszkańców miasta
 • Dobry poziom infrastruktury technicznej
 • Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna, zwłaszcza ochrony zdrowia
 • Stosunkowo wysoki potencjał środowiska przyrodniczego i krajobrazu
 • Tradycje gospodarcze
 • Systematyczne doskonalenie metod zarządzania miastem

 SŁABE STRONY

 • Brak dużych inwestorów i nowych inwestycji gospodarczych w mieście
 • Słabo zróżnicowana struktura przemysłu, brak zakładów stosujących nowoczesne technologie
 • Niski poziom dochodów mieszkańców 
 • Wysoka stopa bezrobocia
 • Niezadowalające tempo procesu rewaloryzacji Starego Miasta
 • Niewystarczająca, w stosunku do możliwości, oferta kulturalna i turystyczna
SZANSE 
 • Położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych, blisko granicy z Ukrainą, stwarzające szansę rozwoju współpracy transgranicznej 
 • Korzystne położenie geograficzne w regionie 
 • Sąsiedztwo Roztocza - krainy geograficznej o wybitnych walorach krajobrazowo - przyrodniczych
 • Rozwój turystyki i funkcji kulturalnych opartych o dziedzictwo kultury
 • Rozwój funkcji edukacyjnych na poziomie szkoły wyższej oraz stosunkowo wysoki w porównaniu z sąsiadującymi obszarami poziom wykształcenia mieszkańców
 • Rozwój przedsiębiorczości opartej na nieuciążliwych ekologicznie, nowoczesnych technologiach
 • Partnerska współpraca międzynarodowa

ZAGROŻENIA

 • Położenie w obszarze zapóźnienia cywilizacyjnego na tzw. "ścianie wschodniej"
 • Brak polityki interregionalnej państwa i intraregionalnej województwa
 • Niedorozwój funkcji zastępujących funkcję wojewódzkiego ośrodka administracyjnego
 • Niedostatek środków finansowych miasta
 • Silna konkurencja ze strony sąsiednich ośrodków
 • Brak programu integracji Unii Europejskiej i Polski z Ukrainą.
< Poprzedni   Następny >